Về chúng tôi

KHỞI NGUỒN FRESHSHOP.VN Chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi về vấn đề: Chúng tôi là ai?  Chúng tôi có học chuyên ngành về nông nghiệp không?  Chúng tôi bắt đầu FreshShop.vn như thế nào?  Tại sao lại là FreshShop.vn chứ không phải là mô hình nào khác?  FreshShop.vn sẽ ra sao sau 5- 10 năm và lâu hơn nữa? Chúng tôi là một tập thể với xuất thân, cá tính và ngành nghề khác biệt nhưng cùng chung một đam mê nên quyết định thử thách:  Một bà mẹ trẻ đơn thân từng …